JAK SE PERUÁNSKÉ BYLINY DOSTALY DO ČESKÉ REPUBLIKY Část 1.
 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  7
  Shares

Jste zvědaví, jak se dostaly peruánské byliny a informace o nich do Čech? Zajímá Vás ten příběh? Tak maté možnost v několika odstavcích se z nim seznámit.

 

 

PERU – obrovská, neprostupná země. Plná tajemných archeologických nálezů. Úchvatná a současně nebezpečná. Země různých klimatických podmínek a obrazů. Mnoha kmenů a nářečí. Má nejvíce ekosystémů, ohromné množství řek, horských ok, termálních pramenů, úchvatné vodopády a kaňony. Přes její území se táhnou nádherné velehorské štíty And. Jeden z nejkrásnějších pralesů světa – Amazonie v sobě skrývá nesčetné bohatství fauny a flory. Zástupců flory je přes padesát tisíc druhů a mezi nimi ohromné množství rostlin s léčivými vlastnostmi. Jen polovina je známa a další čekají na své objevení… Rozvoj techniky a komunikace nám „otevřel” svět a zpřístupnil tu jednu z nejcennějších přírodních lékáren na Zemi

Psal se rok 2000 kdy jsme se „na vlastní oči i kůži“ mohli podívat do jejího nitra…Osahat, ochutnat, obdivovat, pocítit úctu a pokoru a… učit se ji.
Tam jsme se také dozvěděli, co v sobě skrývají a co může řada z nich poskytnout lidem. Přesvědčili jsme se, že některé z nich jsou opravdovými poklady. Klíčem ke zdraví.

Právě chuť poznat pravdu o údajné všemocné síle rostlin z Peru a pravdu o lidech kteří se léčbou pomocí těchto rostlin zabývají byla impulsem naší cesty do And a Amazonie. Odvahu a chuť vydat se na dalekou cestu nám dodal v jednom z našich častých telefonických rozhovorů páter Edmund Szeliga, v Peru známý jako El Padre. Pro mnohé legenda, ale pro ty, kteří se s ním setkali – člověk plný dobra a životní moudrosti. Ve svých devadesáti letech rozdávající optimizmus a životní energii. Dokázal poutavě vypravovat o „svých“ Indiánech, kterým posvětil vlastně celý svůj život a od kterých získal mnohá tajemství předávaná po staletí jen z otce na syny.

Představujeme velmi zkrácené části našich zážitků a dojmů z naší expedice do Peru, za poznáním léčivých peruánských bylin.

 Část 1.

Naše cesta do této tajemné krajiny byla studijní. Byla velice spontánní i riskantní akcí. Stala se pro nás nezapomenutelným zážitkem.
Náš pobyt v Peru měl dvě úzce spolu spojené části.
Tou první bylo osobní setkání s páterem Edmundem Szeligou a besedy s ním. Po celou dobu našeho pobytu měl na nás vždy čas. Předával nám informace o účincích jednotlivých bylin, jak je nejlépe připravovat, na co nejvíce působí, jak sestavovat bylinné kúry. Naše setkání s tou výjimečnou osobností má obrovský dopad na náš další život, práci a filosofii. Za to mu stále patří náš srdečný dík.

Z mého cestopisu: 
“ Dnes máme všichni za sebou další vzrušující setkání s El Padre. Právě v době, kdy jsme byli u pátera Szeligy, dostal telegram. Psal mu pacient vyléčený z HIV a s radostí děkoval. Výsledky měl v pořádku! Oněměli jsme. Páter Szeliga se skromně usmál. A na mou otázku v očích……mi nadiktoval složení bylinné kúry! Mám pocit, jako by se mi do rukou dostalo nějaké velice důležité tajemství! A pro něj je to tak samozřejmé! „Otče, to je první vyléčený z HIV?“ I jeho skromná odpověď: „NE.“

Mám s ním výborný kontakt. Určitě nám v tom pomáhá i naše mateřština, protože našim rodným jazykem je polština. Ale často se mi zdá, že spolu mluvíme „z duše do duše“. Že rozumí mým myšlenkám. Děkuji mu, že pro mě má tolik času a trpělivosti. S porozuměním odpovídá na moje často se opakující otázky a vysvětluje „zmatky“, které mám v tom množství informací. Jak trpělivě reaguje na mou „nenasytnost“ vědomostí o bylinách, o džungli. Zpočátku jsem se obávala, jak bude reagovat na to, že se chci v takové rychlosti dozvědět to, co on poznával během svého dlouhého života. Ale během našich setkání sám tyto obavy rozehnal. Jsem pod vlivem jeho osobnosti. Těším se na každou chvilku s ním… S kým dnes můžete tak otevřeně hovořit, ve světě plném podvodů, lží, egoizmu a předvádění se? Těší mě i jeho samotná přítomnost, to teplo, ten klid a upřímnost jaká z něho vyzařuje… Jako bych se ocitla v jiném světě…Chtěla bych v tom světě zůstat. Ale jsem si vědoma toho, že se budu muset vrátit. Ale budu bohatší o zkušenosti a vybavena silou a odvahou. Odvahou k tomu, abych žila poctivě a zodpovědně navzdory tomu, co se děje okolo mě. Děkuji Prozřetelnosti, že mi dala možnost setkání s El Padre. Že jsem mohla nejen načerpat informace o bylinách, ale také nasát plnými doušky jeho filozofii. Jeho dnešní slova byla výjimečná. Odebírám je jako požehnání mé budoucí práce: “ Čiň dobro a vždy pracuj poctivě. Když budeš mít odvahu, dobrou vůli, poctivost a lásku v srdci, pokonáš všechny překážky. Protože Prozřetelnost rozhodla, aby věci poctivé byly více použitelné, prospěšné a trvalé. A pamatuj si, že jen z dobrého se rodí dobré“. Cítím, vím, že ta slova mě budou provázet do konce života.
A tak není divu, že dnes mám hlavu plnou dojmů…Nemohu na něj přestat myslet.

Hledím na jeho postavu a nemohu se vynadivit. Přede mnou sedí člověk, který spolu spojil dva tak odlišné světy. Zbudoval obrovský most. Na jedné jeho straně jsou lidé hrdí na raketový rozvoj civilizace, která je ale čím dál více odtíná od toho, co je může zachránit…. Na druhé svět prostých, chudých lidí, žijících však v přirozeném souladu s tím, co je živí a léčí. A je to ta strana, často pohrdaná, která nám podává pomocnou ruku. A on každému z těch světů přinesl dary…

Pro mne je jeho činnost neobvyklá, téměř senzační a pro něho: každodenní chléb vezdejší.
Kdybych měla pátera Szeligu nazvat jedním slovem, tak jakým…? Už vím. NADĚJE. CHODÍCÍ NADĚJE, kterou předává jiným. Každý den, bezustání. On ví, že NADĚJE je to poslední, co v člověku umírá… On skutečně žije jen pro druhé… A možná právě v tom je ukryto tajemství jeho dlouhého života? …

Pokračovaní příště…


 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  7
  Shares
Další články